Revista "Shembulli"

Përshkrimi

Shembulli është revistë periodike edukative e kulturore e pasuruar me tema të llojllojshme, e cila në radhë të parë, e synon paraqitjen në mënyrë të duhur të mirësive të Islamit, që t’i njoftojë lexuesit me veçoritë e mrekullueshme të kësaj feje madhështore.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes