Kategoritë

  • PDF

    Shembulli është revistë periodike edukative e kulturore e pasuruar me tema të llojllojshme, e cila në radhë të parë, e synon paraqitjen në mënyrë të duhur të mirësive të Islamit, që t’i njoftojë lexuesit me veçoritë e mrekullueshme të kësaj feje madhështore.

  • PDF

    Përmbledhje tregimesh: Është libër i cili ka përmbledhur një sërë tregimesh islame për fëmijë, të cilat janë të shkruara me një metodologji të përshtatshme për fëmijët. Tregimet janë edukative dhe janë marrë nga Libri i Allahut - Kurani, Tradita profetike – Suneti dhe historia islame.

Mbresat