Adhurimi jonë gjatë dimrit

Përshkrimi

Adhurimi gjatë dimrit i ka dhe specifikat e veta për të cilat ekzistojnë rregulla të veçanta. Ky artikull përmend disa nga këto dispozita duke filluar nga: ato që kanë të bëjnë me pastërtinë, abdesin, tejemumin, mes-hun mbi meste, ezanin, namazin dhe dispozitat lidhur me të, xhamitë dhe përfundon me përmendjen e disa lutjeve të ndryshme me rastin e ndryshimeve atmosferike.

Download
Mbresat