Cilët janë muajt e shenjtë?

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Shejh AbdulAziz b. Abdil-lah b. Baz (Allahu e mëshiroftë), e teksti i saj është: “Cilët janë muajt e shenjtë? Dhe pse janë emërtuar kështu? Si dhe shenjtëria a lidhet me një vend të caktuar apo diç të caktuar?”.

Download

Kategoritë:

Mbresat