Gjykimi i Islamit ndaj sektit Kadijani dhe pasuesve të tij

Përshkrimi

Muslimanët në Pakistan dhe Indi që nga fundi i shekullit të 19 –të janë sprovuar me një problem që nga ana e jashtme duket fetare ndërsa esenca e tij është politike. Ky problem është sekti Kadijani (apo si emërtohet ndryshe Ahmedi) e cila në të vërtetë përbën një komplot kolonialist kundër Islamit dhe muslimanëve. Por, sapo ky sekt është shfaqur dhe ka filluar të përhapet, dijetarët e Islamit dhe udhëheqësit e tij kanë vepruar shpejtë kundrejt tij duke iu kundërvënë dhe duke luftuar atë.

Mbresat