A lejohet të bëjmë dhikër me fjalët: Hu-ve, Hu-ve apo Allah, Allah

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar AbdulAziz b. Abdil-lah b. Baz (Allahu e mëshiroftë), e teksti i saj është: “Një pyetëse thotë: Ne kemi një grup dhe ata i përkasin tarikatit (rrugës, drejtimit) Tixhani. Ata mblidhen çdo të premte dhe të hëne dhe e përmendin Allahun me këtë dhikër: La ilahe il-lAllah dhe në fund thonë: Allah, Allah, me zë të lartë. Cila është dispozita e sheriatit për veprën e tyre?

Mbresat