Ajeti i 152-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 152-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes
Mbresat