Përkthimi i hadithit: “O Allah! Më ndihmo të të përmend Ty...

Përshkrimi

Përkthimi i hadithit: “O Allah! Më ndihmo të të përmend Ty, të jem mirënjohës ndaj Teje dhe që ta përsos adhurimin Tënd!”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes