Përkthimi i kuptimeve të Kuranit në gjuhën shqipe

Ligjërues : Hasan I. Nahi

Përshkrimi

Përkthimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm nga profesori Hasan Nahi, Allahu e mëshiroftë. (Audio)

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes