Përkthimi i hadithit: "Jam i kënaqur me Allahun si Zot..."

Përshkrimi

Përkthimi i hadithit: "Jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Muhamedin si të dërguar dhe me Islamin si fe."

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes