Gjykimi i Islamit ndaj sektit Behai dhe pasuesve të tij

Përshkrimi

Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam përmes këtij vendimi sqaron gjykimin e Islamit për Behaizmin dhe për pasuesit e tij dhe këtë pasi që ka studiuar dokumentet që flasin për këtë sekt nga librat e tyre apo edhe studimet e bëra për ta.

Mbresat