Ramazani dhe agjërimi - Ermir Hoxha me hoxhën Ahmed Kalaja

Ramazani dhe agjërimi - Ermir Hoxha me hoxhën Ahmed Kalaja

Ligjërues : Ahmed Kalaja

Përshkrimi

Në këtë emision tregohen vlerat dhe veçoritë e Ramazanit dhe disa qëllime të agjërimit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes