Fikhu i Agjërimit

Përshkrimi

Fikhu i Agjërimit, broshurë në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, në të cilën ka përmendur çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me agjërimin obligativ dhe vullnetarë, dhe se kur nuk rekomandohet agjërimi, si dhe kur ndalohet, duke i përmendur po ashtu dispozitat që kanë të bëjnë me sadakatul Fitrin dhe namazin e Bajramit

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes