หลักการถือศีลอด

นักเขียน :

สำนักพิมพ์:

คำอธิบาย

หลักการถือศีลอด : เเผ่นผับภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งภาคบังคับเเละส่งเสริมให้กระทำ , เเละการถือศีลอดที่มิควรปฏิบัติ , ตลอดจนการถือศีลอดในกรณีเป็นที่ต้องห้าม , พร้อมหยิบยกหลักเกณฑ์ต่างๆในด้านบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายซากาตฟิตรฺเเละการละหมาดอีด.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล