Batas ng Pag-aayuno

Ang manunulat :

The Publisher:

Maikling buod

Batas ng Pag-aayuno: isang babasahin sa wikang Filipino, na isinulat ni Dr. Haytham Sarhan, kung saan binanggit niya dito ang pinakamahalagang isyu na nauugnay sa Obligadong Pag-aayuno at Mustahab (kanais-nais), kailan hindi kaaya-aya ang Pag-aayuno at kailan ito ipinagbabawal, at kasamang binaggit dito ang mga pinakamahalagang batas na nauugnay sa Zakah Al-Fitr at Salah ng Eid.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: