De regelgevingen over het vasten

Auteurs :

De uitgever:

Beschrijving

Sheikh Haytham Sarhan: 'De regelgevingen over het vasten' : Een Nederlandstalige brochure, geschreven door Sheikh Dr. Haytham Sarhan, waarin hij de belangrijkste zaken noemde met betrekking tot verplicht en wenselijk vasten, wanneer vasten afgeraden is en wanneer het verboden is, met een vermelding van de belangrijkste jurisprudentiële uitspraken met betrekking tot zakaat ul-Fitr en Eid-gebed.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina