Орозо өкүмдөрү тууралуу китепче

الكاتب :

نبذة مختصرة

Бул китепче шариаттын Куран жана Сүннөт далилдеринен алынган орозо тууралуу өкүмдөрдү камтыйт.

Download

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا