Përqëndrimi në namaz

Përshkrimi

Hytbe e mbajtur nga Shejh Salih El Fevzan në të cilën flet rreth vlerës së përqendrimit në namaz dhe shkaqet që ndihmojnë për ta arritur atë.

Download
Mbresat