Hixhabi

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Hixhabi është një prej obligimeve islame e cila e bën atë krenare dhe të dinjitetshme.
Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth domethënies së hixhabit, vlerës dhe dobive të tij si dhe pasojave nga mospraktikimi i tij, duke e përfunduar ligjëratën me përmendjen e kushteve të hixhabit.

Në këtë ligjëratë, e cila është vazhdimësi e ligjëratës së mëhershme, hoxha i nderuar flet për hixhabin duke e vështruar atë nga këndi i besimit. I demaskon dyshimet e pabaza dhe qëndrimet tendencioze të publikuara herë pas here, duke e përfunduar atë me një këshillë drejtuar femrës muslimane.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes