Pozita e femrës në Islam

Përshkrimi

Në këtë incizim hoxha tregon për pozitën e femrës në Islam dhe mundësitë që i ofron Islami femrës.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes