Shirku dhe llojet e tij

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për shirkun, gjegjësisht për përkufizimin dhe llojet e tij dhe po ashtu janë paraqitur disa shembuj që kanë të bëjnë me shirkun e madh dhe atë të vogël.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes