वैज्ञानिक वर्गीकरण

कुरअान विज्ञान

यस पृष्ठमा कुरअानका समस्त नियम कानून र त्यस सम्बन्धि समस्त ज्ञानलार्इ एकत्रित गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

  • PDF

    पवित्र कुरआन अल्लाहको साक्षात वाणी हो र यो त्यो अन्तिम ग्रन्थ हो जुन अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम माथि अवतरित गरियो, यस पुस्तकमा यसै ग्रन्थको बारेमा केही लाभदायक कुराहरू जसरी वह्यको अर्थ, कुरआनको अर्थ, यसका निर्देशन र लेखनको विवरण ... अादिलार्इ प्रमाणको साथ समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ