वैज्ञानिक वर्गीकरण

क्रिस्मस र नववर्ष

यस पृष्ठमा विशेषरूपले गैर मुस्लिमहरूका चाडपर्वमा शामिल हुनु र त्यसलार्इ धन्यवाद र बधार्इ दिनु .. अादिलार्इ प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 1

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ