معلومات المواد باللغة العربية

घटकहरूको संख्या: 1

  • नेपाली

    PDF

    यस संसारमा भलाई र बुराई दुवै बीच विगतदेखि नै संघर्ष हुँदै अएको छ, र इस्लामले यस संघर्षलाई अगाडी बढाउँदै सत्कर्मलाई समस्त संसारमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सत्कर्मतर्फ आव्हान गर्ने र कुकर्मबाट रोक्ने आदेश गरेको छ, यसै कुरालाई लेखकले यस पुस्तकमा प्रमाणको साथ प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।