सत्कर्मको आदेश गर्नु र कुकर्मबाट मनाही गर्नु

विशेषता

यस संसारमा भलाई र बुराई दुवै बीच विगतदेखि नै संघर्ष हुँदै अएको छ, र इस्लामले यस संघर्षलाई अगाडी बढाउँदै सत्कर्मलाई समस्त संसारमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सत्कर्मतर्फ आव्हान गर्ने र कुकर्मबाट रोक्ने आदेश गरेको छ, यसै कुरालाई लेखकले यस पुस्तकमा प्रमाणको साथ प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ