वैज्ञानिक वर्गीकरण

शअ्बान महिना

यस पृष्ठमा अरबी महिना शअ्बानको प्रधानता र त्यसमा गरिने केही अनैतिक कार्यहरूको वर्णन गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 3

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ