शअबान महिनामा गरिने केही बिदअतहरूको वर्णन

विशेषता

यस पुस्तकमा शअबान महिनामा गरिने केही बिदअतहरूको वर्णन छ, साथै अप्रमाणित नमाजहरू र दुआहरूको बारेमा पनि वर्णन छ, र बिदअतको हानिकारकतालार्इ पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्