वैज्ञानिक वर्गीकरण

प्रमेपर्व

यो गैर मुस्लिमहरूको र हवसका पूजारीहरूको पर्व हो, यसैको बारेमा यहाँ विस्तारले जानकारी गराइएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 2

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ