वैज्ञानिक वर्गीकरण

पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद

यस पृष्ठमा पवित्र कुरअानका अनुवाद र व्याख्याहरू विश्वका ५५ भाषाहरू भन्दा अधिकमा एकत्रित गरिएको छ र यस कार्यमा यो कुरालार्इ ध्यानमा राखिएको छ कि समस्त सामग्री तपार्इहरू समक्ष सही र सटीक अन्दाजमा पुगोस ।

घटकहरूको संख्या: 2

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ