पवित्र कुरआनको तीसौं खण्ड अम्मा पारःको नेपाली अनुवाद

विशेषता

पवित्र कुरआनको तीसौं खण्ड अम्मा पारःको नेपाली अनुवाद कुरआनका श्लोकहरूको साथ, ताकि नयाँ मुसलमानहरू र अरबीबाट अनभिज्ञ मान्छेहरू पनि यसबाट लाभ प्राप्त गरून्, र यसको अर्थ उस्तै बुझुन जसरी हाम्रा सदाचारी पथप्रदर्शित पूर्वजहरूले बुझेका थिए ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्