पवित्र कुरअानको विश्वकोश

पवित्र कुरअानको विश्वकोश

विशेषता

विश्वका भाषाहरूमा पवित्र कुरअानका विश्वासनीय अनुवाद र व्याख्याहरूको उपलब्धितिर।
https://quranenc.com/ne/browse/nepali_central

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्