वैज्ञानिक वर्गीकरण

मित्रता र शत्रुता

वर्तमान कालमा मुसलमानहरू यस्तो अवस्थामा जीवन व्यतित गरिरहेका छन् कि मुसलमानहरू अाफै विभाजित भइसकेका छन् र अरू धर्महरूबाट प्रभावित भर्इ कुमार्गमा हिंड्न थालेका छन् त कतिपय मित्रताको सीमा उल्लंघन गरिरहे छन् त कतिपय शत्रुताको सीमा, यसलेगर्दा यस पृष्ठमा मित्रता र शत्रुताको बारेमा र त्यसका नियम कानून र सीमाहरूको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ ।

घटकहरूको संख्या: 2

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ