मातापिताको अधिकार

विशेषता

यस निबन्धमा माता पिताको हक हुकूक र अधिकारको बारेमा चर्चा गरिएको छ र यो ज्ञान गराइएको छ कि माता पिताको अज्ञापालन गर्नु, उनीहरूको खाने बस्ने व्यवस्था गर्नु, उनीहरूलार्इ नहप्काउनु उनीहरूसित आदरपूर्वक व्यवहार गर्नु ....आदि सन्तानमाथि अनिवार्य छ, र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ