रोगी मान्छे कसरी पवित्रता ग्रहण गरेर नमाज पढोस्

विशेषता

यस निबन्धमा शैख सालेह अल उसैमीन रहेमहुल्लाहले रेगीले पिवत्रता ग्रहण गर्ने तरिका र नमाज पढने तरिकालार्इ विस्तारले वर्णन गरेका छन् ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: