नसबंदी र गर्भपातको हुकुम

विशेषता

यस पुस्तकमा नसबंदी र गर्भपातको बारेमा संक्षेपमा प्रमाणको साथ प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: