विशेषता

यस पस्तिकामा रोगीहरूले पढने नमाजको तरिका विस्तृत रूपमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै विरामी मान्छेले पवित्रता प्राप्त गर्ने विधि पनि वर्णन गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ