आशूराको व्रत र श्रेष्ठता

विशेषता

यस आडियोमा आशूराको व्रत र त्यसको श्रेष्ठतालार्इ वर्णन गर्नुको साथै ती पाखण्डहरूको बारेमा पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा विस्तृत जनकारी गराइएको छ जसलार्इ यस दिन केही अनभिज्ञहरूले अनभिज्ञताको कारण गर्दै अएका छन् ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: