जन्त्र मन्त्र तन्त्र

विशेषता

यस आडियोमा जन्त्र मन्त्र तन्त्रको बारेमा संक्षप्ति वर्णन छ साथै वर्तमानमा नेपाली समाजमा पाइने यसका विशेष थरी र गतिविधहरूलार्इ पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: