अन्तिम ठेगाना

विशेषता

यस आडियोमा पुनर्जन्म र स्वर्ग एवं नर्क जुनिक सबैको अन्तिम ठेगाना हो त्यसैको बारेमा चर्चा गरिएको छ, साथै प्रलय र हिसाब किताबको बारेमा पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ