शीअःहरूका अस्थाहरूको वास्तविकता

विशेषता

यस आडियोमा शीअःको र तिनीहरूका पथभ्रमित अस्थाहरूको बारमा विस्तारले चर्चा गरिएको छ, र उनीहरूको अल्लाह र पफरिश्ताहरू कुरआन र कअबा एवं प्रलयको बारेमा के अस्था छ यसलार्इ पनि कुरआन र हदीस एवं विद्हरूको कथनको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ