(सही अक़ीदा सँबन्धि केही) महत्वपूर्ण कुराहरु

विशेषता

यस पुस्तिकामा इस्लामी अक़ीदा (आस्था) को सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण कुराहरुलाई प्रशन-उत्तरको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी कुराहरुको जान्कारी केही मुसलामानहरुलाई अवश्य छ, तर मुसलमानहरुको बहुतायत यी कुराहरुसित लगभग अपरिचित र अनभिज्ञ छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: