पैतृक सम्पत्तिमा अंश वण्डाको इस्लामीय तरिका

विशेषता

यस किताबमा मृतकले मृत्यु पश्चात छाडेर गएको समपत्तिमा वारिसहरूबीच बाँटभाँट कसरी गर्ने, र यस सन्दर्भमा इस्लामीय दृष्टिकोण के छ यसैलार्इ संक्षिप्त तरिकाले वर्णन गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्