प्रार्थनाका केही महत्वपूर्ण विधिहरू

विशेषता

यस पुस्तकमा प्रार्थनाबारे विस्तृत जनकारी प्रमाणको साथ वर्णन गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ