संसारको सर्वोत्कृष्ट जल जमजम

विशेषता

यस पुस्तकमा जमजमको पानीको बारेमा र त्यसको इतिहासको बारेमा प्रमाणसहीत जान्कारी गराइएको छ, साथै त्यसका लाभहरू पनि प्रमाणसहीत वर्णन गरिएका छन् ।

Download

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ