के हो स्वतन्त्रता ?

विशेषता

यस पुस्तकमा स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ वर्णन गर्ने प्रयास गिरएको छ, साथै स्वतंत्रताको अर्थ अन्य समुदायहरू निकट के हो यसलार्इ पनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ, र समस्त कुरोलार्इ प्रमाणिकरणको साथ विश्लेषण गरिएको छ । र वर्तमानकालमा स्वतंत्रताको जुन नयाँ परिभाषा केही गुटहरूद्वारा गरिएको छ त्यसको समाजमाथि घातक प्रभावको पनि चर्चा गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्