इस्लाममा विवाहको महत्व र त्यसका विधिहरू

विशेषता

यस किताबमा इस्लाममा विवाहको महत्वलार्इ वर्णन गर्ने प्रयास गरिएको छ साथै त्यसका शर्त र अधार एवं लाभहरूलार्इ पनि समेटने प्रयत्न गरिएको छ, र निकाह नगर्न सकिने महिलाहरूको वर्णन र वली एवं साक्षी र ती समस्त कुराहरू जुन इस्लामीय विवाहसित सम्बन्धित छन् सबैलार्इ विस्तारले कुरआन र हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिने प्रयास गरिएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: