आशूराको श्रेष्ठता र त्यसदिन गरिने केही बिदअतहरू

विशेषता

यस किताबमा मुहर्रमको श्रेष्ठताको बारेमा र त्यसमा अउने आशूराको दिनको व्रतको श्रेष्ठता र विधिको बारेमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा संक्षिप्त जानकारी गराइएको छ ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्