शौवालको ६ व्रतहरूको बारेमा विद्हरूका फतवाहरू

विशेषता

यस निबन्धमा शौवालको व्रतको बारेमा विद्हरूको फतवाहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा संग्रहित गरिएको छ ।

वैज्ञानिक वर्गीकरण:

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ