Wat schrijven de openbare boeken over Mohammed vrede zij met hem

Beschrijving

Dit artikel is een samenvatting van het boek "Wat schrijft de Bijbel over Mohammed vrede zij met hem?" van de auteur Ahmed Deedat. Het onderwerp van dit boek is de verkondiging van Mohammed in de Bijbel.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina
Beoordelingen