Islam,Onderwerping Overgave

Beschrijving

ِIslaam in het algemeen, met een korte samenvatting van de belangerijkste punten in de islaam nl. de 5 pilaren.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina